Voorwaarden

Een paar gebruiksregels van de gite:

Er mag uitsluitend toiletpapier geschikt voor septic tank gebruikt worden. Dit papier ligt op voorraad onder de trap.

Huisdieren zijn niet toegestaan

Onderverhuur is niet toegestaan

Roken in het huis is niet toegestaan

As uit de kachel mag nooit met de stofzuiger verwijderd worden ivm brandgevaar, maar kan in de metalen as-emmer geleegd worden.

Internet is gratis, snelheid en werking zijn echter niet gegarandeerd

ZELF MEENEMEN

Altijd zelf meenemen:
Badlakens (voor bij het meer)
Sloffen (voor op de stenen vloer)

  Huurvoorwaarden

  1. Juridische verantwoordelijkheid van de verhuurders en de huurder

De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz.
Evenmin kan De verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis tengevolge van vertraging. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke schade door ongeval e.d. in en rond het huis.

De huurder is aansprakelijk voor door de huurder aangebrachte schade aan de woning en/of de inboedel. De huurder neemt bij schade contact op met de verhuurder. Indien mogelijk wordt er dan een vergoeding afgesproken.

Het gebruik van internet is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de huurder. Illegaal downloaden is in Frankrijk ten strengste verboden. Gevolgen van dergelijk handelen worden op de huurder verhaald.

De huurder draagt er zorg voor dat er geen (geluids)overlast ontstaat.

2. Reserveren en prijs.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder het ondertekende contract en de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.

De prijzen zijn berekend in EURO’S .  Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

3. Betaling van de huurprijs.

Na acceptatie van de optie van reservering wordt een aanbetaling gedaan van 25% van de huurprijs. De reservering is definitief als deze aanbetaling is ontvangen. Het restant van de volledige huurprijs (huur per week, schoonmaakkosten, toeristenbelasting en borg) dienen uiterlijk zeven weken voor het begin van de huurperiode overgemaakt te zijn. Bij verzaking van tijdige betaling van het resterende bedrag is de verhuurder gerechtigd de huurperiode als geannuleerd door de huurder te beschouwen, met inachtneming van een periode van meer dan 7 weken (43 dagen) voor de aanval van de huurperiode (zie beneden).

Indien de reservering minder dan 7 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient de volledige huurprijs direct bij de reservering plaats te vinden.

4. Annulering door de huurder.

Elke annulering moet schriftelijk of per email aan De verhuurder te worden gemeld.

De verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

  1. Annulering meer dan 43 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur (de aanbetaling).
  2. Annulering van 29 tot 42 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 35% van de huur.
  3. Annulering van 22 tot 28 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 40% van de huur.
  4. Annulering van 15 tot 21 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
  5. Annulering van 8 tot 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 75% van de huur.
  6. Annulering van 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 90% van de huur.
  7. Annulering op de dag van aankomst: De totale huurprijs.
  8. Voor de duidelijkheid: Eventueel overgemaakte borg en toeristenbelasting worden bij annulering volledig teruggestort.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, vindt er geen restitutie plaats.

Wij raden u aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van De verhuurder.

5. Aankomst en vertrek.

De aankomst in onze vakantiewoning vindt normaliter plaats vanaf 16:00 uur, tenzij anders is overeengekomen. 

 De vakantiewoning moet uiterlijk om 10:00 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

6. Maximum aantal bewoners.

In deze vakantiewoning mogen niet meer dan 6 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door De verhuurder.

Indien dit aantal overschreden wordt, kan de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzegd worden.

Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, wordt de borg niet terug betaald.

7. Waarborg.

De borg (200,-) wordt vooraf betaald.

Conform de Franse wet wordt deze waarborg binnen 3 weken na het verlaten van de woning teruggestuurd of teruggestort op de rekening vanwaar de betaling gedaan is, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.

8. Geen bijkomende kosten.

Gratis zijn de volgende kostenposten:
Gas, water, elektriciteit, kachelhout, het gebruik van de volledige inventaris, wifi. U ontvangt de internetcode nadat u met deze huurovereenkomst akkoord gegaan bent.

9. Resolutieve Clausule.

In geval van niet-betaling van huur en/of schoonmaakkosten en belastingen van welke aard dan ook, of in geval van niet-naleving van een van de clausules van het contract, en acht dagen na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven, kan de eigenaar de onmiddellijke ontbinding van het huidige contract eisen, zonder dat het nodig is zich tot de rechter te wenden, en de ontruiming kan worden afgedwongen door een eenvoudige beschikking van de kortgedingrechter.
De verhuurder zal gratis over het goed beschikken zonder dat andere wettelijke formaliteiten moeten worden vervuld, en onverminderd de eventueel nog verschuldigde huur of de gerechtvaardigde schadevergoeding.

10. Schoonmaak.

Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor het sanitair, de keuken, het glaswerk en de vloer. Resulterende extra schoonmaakkosten kunnen met de borg verrekend worden.

Home » Boeking » Voorwaarden